Thursday, October 15, 2015

linux: how to get timezone information


timezone bilgisi /etc/localtime dosyasinda saklanir.
bu dosya binary formattadir. binary dosyalar icerisindeki degiskenler strings komutu ile analiz edilebilir.

$ strings /etc/localtime | more


timezone dosya boyutunu mevcut timezone dosyalari ile kiyaslayarak time zone bilgisi ogrenme:

$ cd /usr/share/zoneinfo
$ find * -type f -exec sh -c "diff -q /etc/localtime '{}' > /dev/null && echo {}" \;


datetime komutu ile timezone bilgisi ogrenme:

$ date +'%:z %Z'

No comments:

Post a Comment