Wednesday, August 16, 2017

Linux sistemin ping response dönüşünü engelleme

Aşağıdaki iptables komutu ile bunu gerçekleştirebilirsiniz.

iptables -I INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j REJECT

Wednesday, August 2, 2017

Symantec Endpoint Protection: SEPM üzerinden Sep Client nasıl disable hale getirilir?

SEPM ve client arasındaki haberleşme smc servisi sayesinde bina edilir. Eğer bu servis SEPM aracılığıyla kapatılırsa aradaki iletişim kesileceği için yeniden başlatılamaz. Dolasıyla bu SEPM üzerinden client tarafındaki servisin kapatılması tavsiye edilmez.

Symantec Endpoint Protection: client tarafında tanımlanan exception tanımları nasıl kontrol edilir?

SEPM (Symantec Enterprise Protection Manager) aracılığıyla tanımlanan exception tanımları client tarafında nasıl kontrol edilir?

Eğer windows kullanıyorsanız bu için açağıdaki registery yollarını kontrol edebilirsiniz.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\AV\Exclusions\ScanningEngines\Directory\Admin

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Symantec\SymantecEndpoint
Protection\AV\Exclusions.

Version: 14MP2

Symantec Endpoint Protection: SEPM Clients ekranında nasıl search yapılır?

Client ekranında nasıl search yapılır?

Kalabalık client listesini yönetirken sıkça yönetilen bir soru bu. Bunun için sol menüde yer alan search clients yönlendirmesini kullanabilirsiniz.Version: 14MP2