Tuesday, October 20, 2015

linux, freebsd: 8 Kasım yaz saatının sonra ermesı - kış saati uygulaması için sunucuda yapılması gerekenler

 8 Kasım 2015 kış saatı uygulaması (yaz saati uygulamasının sona ermesi) için sunucuda yapılması gerekenler:

Ntp sunucu kullanılıyor olsanız dahi patch'i uygulamak durumundasınız.

Redhat Linux kış saati 6.5 üzerinde yaptığım işlemler

Eğer redhat 6 tabanlı bir sisteminiz varsa aşağıdaki rpm kurulumu işinizi görecektir.Eğer redhat 7 tabanlı bir sisteminiz varsa buna uygun rpm'i yüklemelisiniz. Patch kurulumu sonrası sisteminizin otomatik saat güncellemesini alabimesi için doğru timezone'da olduğunuzu da teyid etmelisiniz. (Bknz:http://siyahsapkaorg.blogspot.com.tr/2015/10/linux-how-to-get-timezone-information.html)

[root@node1 ~]# rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/6/updates/x86_64/Packages/tzdata-2015g-2.el6.noarch.rpm
Retrieving http://mirror.centos.org/centos/6/updates/x86_64/Packages/tzdata-2015g-2.el6.noarch.rpm
warning: /var/tmp/rpm-tmp.pTNoiM: Header V3 RSA/SHA1 Signature, key ID c105b9de: NOKEY
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:tzdata                 ########################################### [100%]

[root@node1 ~]# zdump -c 2015,2016 -v "Europe/Istanbul"
Europe/Istanbul  -9223372036854775808 = NULL
Europe/Istanbul  -9223372036854689408 = NULL
Europe/Istanbul  Sun Mar 29 00:59:59 2015 UTC = Sun Mar 29 02:59:59 2015 EET isdst=0 gmtoff=7200
Europe/Istanbul  Sun Mar 29 01:00:00 2015 UTC = Sun Mar 29 04:00:00 2015 EEST isdst=1 gmtoff=10800
Europe/Istanbul  Sun Nov  8 00:59:59 2015 UTC = Sun Nov  8 03:59:59 2015 EEST isdst=1 gmtoff=10800
Europe/Istanbul  Sun Nov  8 01:00:00 2015 UTC = Sun Nov  8 03:00:00 2015 EET isdst=0 gmtoff=7200
Europe/Istanbul  9223372036854689407 = NULL
Europe/Istanbul  9223372036854775807 = NULLhttps://rhn.redhat.com/errata/RHEA-2015-1863.html

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/tzdata/+bug/1503560


https://phoneboy.com/1381/use-ntp-you-still-need-daylight-saving-time-patches/ 

FreeBSD kış saati 8.3 x86_64 sistem üzerinde yaptığım işlemler:


tedbir amaçlı eski zoneinfo dosyalarımızın backup'ını alalım

# tar -pczf zoneinfo-backup.tgz /usr/share/zoneinfo-backup

zone dosyamızın yolunu öğrenelim

Bu dosyayı güncel olanı ile değiştireceğiz.

# ls -al /etc/localtime
lrwxr-xr-x  1 root  wheel  35 Jun 11  2014 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul# pwd
/root
# mkdir tz

# cd tz
# wget --retr-symlinks 'ftp://ftp.iana.org/tz/tz*-latest.tar.gz'
# gzip -dc tzcode-latest.tar.gz | tar -xf -
# gzip -dc tzdata-latest.tar.gz | tar -xf -
# make TOPDIR=/root/tz install


zone dosyamızı güncelleyelim

# cp /root/tz/etc/zoneinfo/Europe/Istanbul /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul


ve son olarak kontrol işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz:

# date "+%Z %z"
EEST +0300


# zdump -c 2015,2016 -v /etc/localtime
/etc/localtime  Sun Jan  0 00:00:00 1900 UTC = Sun Jan  0 00:00:00 1900 LMT isdst=0 gmtoff=0
/etc/localtime  Sun Jan  0 00:00:00 1900 UTC = Sun Jan  0 00:00:00 1900 LMT isdst=0 gmtoff=0
/etc/localtime  Sun Mar 29 00:59:59 2015 UTC = Sun Mar 29 02:59:59 2015 EET isdst=0 gmtoff=7200
/etc/localtime  Sun Mar 29 01:00:00 2015 UTC = Sun Mar 29 04:00:00 2015 EEST isdst=1 gmtoff=10800
/etc/localtime  Sun Nov  8 00:59:59 2015 UTC = Sun Nov  8 03:59:59 2015 EEST isdst=1 gmtoff=10800
/etc/localtime  Sun Nov  8 01:00:00 2015 UTC = Sun Nov  8 03:00:00 2015 EET isdst=0 gmtoff=7200
/etc/localtime  Thu Dec 31 15:00:00 2015 UTC = Sat Dec  3 17:30:07 219250468 EET isdst=0 gmtoff=7200
/etc/localtime  Sat Dec  3 17:30:07 219250468 UTC = Sun Dec  4 17:30:07 219250468 EET isdst=0 gmtoff=7200 Java Virtual Machine için time zone ayarı:,

java-1.7.0-openjdk-1.7.0.55-2.4.7.1.0.1.el6_5.x86_64
 
# export TZ=Europe/Istanbul ; java -jar /tmp/hede.jar ; date "+%Z%z %F %T"
Tue Oct 27 13:43:56 EEST 2015
Europe/Istanbul
Current time in milliseconds = 1445942636596 => Tue Oct 27 13:43:56 EEST 2015
Current time zone: Europe/Istanbul
EEST+0300 2015-10-27 13:43:56

http://www.java-examples.com/get-current-timezone-using-java-calendar

Eğer openjdk kullanıyorsanız. oracle jdk tzupdate yöntemi ile elde ettiğiniz timezone dosyalarını /usr/share/javazi/  dizinine kopyalamalısınız.

$ java -jar get-time-zone.jar
Tue Oct 27 15:21:28 EET 2015
Europe/Istanbul
Current time in milliseconds = 1445952088773 => Tue Oct 27 15:21:28 EET 2015
Current time zone: Europe/Istanbul

$ sudo cp -pfr openjdk/javazi/* /usr/share/javazi/

$ java -jar get-time-zone.jar
Tue Oct 27 16:22:02 EEST 2015
Europe/Istanbul
Current time in milliseconds = 1445952122068 => Tue Oct 27 16:22:02 EEST 2015
Current time zone: Europe/Istanbul


$ ls openjdk/javazi/
Africa   Antarctica  Atlantic   CET      EET  EST5EDT  Europe  HST     MET  MST7MDT  PST8PDT  WET
America  Asia        Australia  CST6CDT  EST  Etc      GMT     Indian  MST  Pacific  SystemV  ZoneInfoMappings

No comments:

Post a Comment