Wednesday, January 28, 2015

linux shell: rsync kullanım notları

# rsync --remove-source-files -varh <local-directory> root@192.168.1.2:./<remote-directory>
v - Verbose
a - archive mode ( "archive" mode, which ensures that symbolic links, devices, attributes, permissions, ownerships, etc. are preserved in the transfer.)
r - Recursive
h - Human-readable format of file sizes
z - compress file data during the transfer (DO NOT use if files are already compressed)
Eğer rsync/ssh transfer hızı sizi tatmin etmiyor ise nfs mount alanı üzerinde rsync komutu çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Örnek aktarım:

Aktarılacak dizin aaa/ içinde 1 dosya var 5.7 mb
aokan@aokan-VirtualBox:~$ cp Downloads/net-snmp-5.6.2.tar.gz aaa/
aokan@aokan-VirtualBox:~$ ls aaa/
net-snmp-5.6.2.tar.gz

Aktarım işlemi:
*Eğer aktarım işlemini screen ile arka planda çalışacak şekilde bırakırsanız rsync loglarını aynı anda bir dosyaya yönlendirerek durum takip işlemini kolaylaştırabilirsiniz.

aokan@aokan-VirtualBox:~$ rsync --remove-source-files -varh aaa root@192.168.1.2:./ddd | tee -a /tmp/rsync-transfer.log
root@192.168.1.2's password:
sending incremental file list
created directory ./ddd
aaa/
aaa/net-snmp-5.6.2.tar.gz
sent 5.96M bytes  received 74 bytes  111.36K bytes/sec

Aktarım sonrası local path kontrolü:
Dizin boş, taşındıktan sonra silinmiş.
aokan@aokan-VirtualBox:~$ ls aaa/

Karşı tarafta remote path kontrolü:
aokan@aokan-VirtualBox:~$ ssh root@192.168.1.2 "find ./ddd -type f -exec du -sh {} \;"
root@192.168.1.2's password:
5,7M    ./ddd/aaa/net-snmp-5.6.2.tar.gz

No comments:

Post a Comment