Saturday, January 31, 2015

CentOS 6.6 üzerinde httpd + oracle destekli php5 kurulum notları

Platform: CentOS 6.6 x86_64

Amacımız oracle database ile konuşan php kodlarımıza uygun web sunucu yapılandırmasını gerçekleştirmek.
Sistem kurulumu minimal olacak şekilde gerçekleştirildi.

httpd ve diğer bağımlı paketlerin yüklenmesi:
[root@web2 php5]# yum install httpd openssl098e aspell curl curl-devel wget libjpeg libpng libX11 libXpm libfreetype freetype

ve çalışırken lazım olabilecek diğer bazı paketlerin yüklenmesi:
[root@web2 php5]# yum install vim bind-utils  rsync

oss.oracle altında projelendirilen php epel6 uyumlu rpm paketlerinin indirilmesi:
https://oss.oracle.com/projects/php/
https://oss.oracle.com/projects/php/dist/documentation/installation.html


İndirdiğim dosyalar:

[root@web2 php5]# ls -1
oracle-instantclient12.1-basic-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm
php55-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-bcmath-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-cli-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-common-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-dba-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-devel-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-embedded-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-enchant-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-fpm-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-gd-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-imap-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-intl-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-ldap-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-mbstring-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-mysql-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-oci8-12cR1-5.5.10-2.el6.x86_64.rpm
php55-opcache-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-pdo-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-pgsql-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-process-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-pspell-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-recode-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-snmp-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-soap-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-tidy-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-xml-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-xmlrpc-5.5.10-1.el6.x86_64.rpmphp paketlerinin yüklenmesi:

[root@web2 php5]# rpm -ivh php55-common-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm php55-cli-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm php55-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:php55-common           ########################################### [ 33%]
   2:php55-cli              ########################################### [ 67%]
   3:php55                  ########################################### [100%]

Oracle desteği için bağımlı oracle instant client paketinin yüklenmesi:
(http://www.oracle.com/technetwork/topics/linuxx86-64soft-092277.html adresinden indirildi.)

[root@web2 php5]# rpm -ivh oracle-instantclient12.1-basic-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:oracle-instantclient12.########################################### [100%]
php oci8 modülünün yüklenmesi:

[root@web2 php5]# rpm -ivh php55-oci8-12cR1-5.5.10-2.el6.x86_64.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:php55-oci8-12cR1       ########################################### [100%]ve webci arkadaşlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri gd ve diğer bazı modüllerin yüklenmesi:


[root@web2 php5]# rpm -ivh php55-gd-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm  php55-mbstring-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm php55-xmlrpc-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:php55-gd               ########################################### [100%]
   2:php55-xmlrpc           ########################################### [ 50%]
   3:php55-mbstring         ########################################### [100%]kurulum sonrası httpd başlatmadan önce /etc/php.ini dosyasında short_open_tag = On olarak ayarladım. ( <? tag i ile yazılan php kodlarının sorunsuz çalışması için.)

[root@web2 php5]# service httpd start
Starting httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for web2
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
                                                           [  OK  ]

Son olarak istediğimiz şekilde modüllerin aktif olduğunu teyid etmek için phpinfo(); fonksiyonunu çağırdığımız bir php dosyası yaratıp browser'dan çağırıyoruz. Ve aktif modüllere göz atıyoruz.

[root@web2 php5]# echo '<?php phpinfo(); ?>' > /var/www/html/phpinfo.php

Visit: http://<server_ip_address>/phpinfo.php


No comments:

Post a Comment