Friday, January 20, 2017

Python SimpleHTTPServer ile dizin servisi

Bulunduğunuz dizini spesifik bir porta atayacağınız SimpleHTTPServer  ile hızlıca servis edebilirsiniz. Özellikle hızlıca ağ içi dosya transferi için kullanışlı.

$ python -m SimpleHTTPServer 8090


No comments:

Post a Comment