Friday, February 6, 2015

bind9: socket: file descriptor exceeds limit (4096/4096) hatası

/var/log/messages 'a yansıyan hata mesajı:

Feb  6 09:05:11 bns2 named[9720]: socket: file descriptor exceeds limit (4096/4096)

Çözüm:

named'i çalıştırdığımız komuta "-S 8096" argümanı eklendi.

Çalışan komut:

# pgrep -f named | xargs ps
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
10752 ?        Rs     0:21 named -4 -S 8096 -s -u named -c /etc/namedb/named.conf

No comments:

Post a Comment