Saturday, December 20, 2014

FreeBSD'de ek swap alanı oluşturma işlemleri

Aşağıdaki komut ile 10gb büyüklüğünde dosya oluşturulur.
dd if=/dev/zero of=/opt/swap0 bs=1024k count=10240

ile dosya oluşturulur.

mdconfig -a -t vnode -f /opt/swap0 -u 0 && swapon /dev/md0

ile aktif hale getirilir.

Aktifleme sonrası çıktı:

atakoy:/opt# server>  swapinfo -h
Device          1K-blocks     Used    Avail Capacity
/dev/label/swap0   1023996       0B       1G     0%
/dev/md0         10485760       0B      10G     0%
Total            11509756       0B      11G     0%

Açılışta aktif olması için /etc/rc.conf'a aşağıdaki satır eklenir.
swapfile="/opt/swap0"

No comments:

Post a Comment