Friday, August 20, 2021

Kubernetes sınav hazırlık içerikleri

Kubernetes online sınav ve kurs içerikleri için aşağıdaki siteyi ziyaret edebilirsiniz. 

https://killer.sh

IBM Security Learning Academy eğitim içerikleri

IBM Security Learning Academy'de IBM güvenlik çözümleri ve bilgi güvenliği konsepti hakkında fayda sağlayabileceğiniz güncel, ücretsiz eğitim içerikleri bulabilirsiniz.

Özellikle QRadar Security Intelligence Platform, Guardium, IBM Security SOAR, Zero Trust başlıklı eğitimlere ve daha önce kaçırdığınız etkinlik içerikleri için Event Replays altındaki içeriklere mutlaka gözatmanızı öneririm

https://www.securitylearningacademy.com/local/navigator/

Monday, June 21, 2021

kafkaserver installation on Red Hat 8.4

 yum install java -y
wget https://ftp.itu.edu.tr/Mirror/Apache/kafka/2.8.0/kafka_2.13-2.8.0.tgz
mv kafka_2.13-2.8.0.tgz /opt/
cd /opt/
tar -zxf kafka_2.13-2.8.0.tgz
ln -s /opt/kafka_2.13-2.8.0 /opt/kafka
useradd kafka
chown -R kafka:kafka /opt/kafka*

Edit: /etc/systemd/system/zookeeper.service
[Unit]
Description=zookeeper
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=simple

User=kafka
Group=kafka

ExecStart=/opt/kafka/bin/zookeeper-server-start.sh /opt/kafka/config/zookeeper.properties
ExecStop=/opt/kafka/bin/zookeeper-server-stop.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Edit: /etc/systemd/system/kafka.service
[Unit]
Description=Apache Kafka
Requires=zookeeper.service
After=zookeeper.service

[Service]
Type=simple

User=kafka
Group=kafka

ExecStart=/opt/kafka/bin/kafka-server-start.sh /opt/kafka/config/server.properties
ExecStop=/opt/kafka/bin/kafka-server-stop.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
systemctl start zookeeper
systemctl start kafka

Monday, January 4, 2021

Edge Computing nedir?

Türkçe faydalı bir kaynak olmuş.

https://www.karel.com.tr/blog/edge-computing-nedir-cloud-computing-ve-fog-computingden-farki-nedir

Konu ile alakalı diğer faydalı bir kaynak (English):

Edge computing is a distributed computing paradigm that brings computation and data storage closer to the location where it is needed, to improve response times and save bandwidth.[1]

https://en.wikipedia.org/wiki/Edge_computing

Monday, December 21, 2020